Chlazení kapalin

Existuje několik způsobů jak získat chladnou vodu, ale strojní chlazení kapalin – chillery jsou nejvíce preferovaným řešením.

Účinné a spolehlivé chlazení umožňuje zvýšit produktivitu a životnost zařízení a snižuje tak náklady na výrobní procesy. Voda je drahocenným přírodním chladivem a její cena stále stoupá. Jednotky pro chlazení kapalin typu WHE, WDE a WTE proto pracující s uzavřeným okruhem chladicí vody.

Provedení výrobku

WHE přenosné JDK blokové chladiče kapalin (0…4kW) pracují s vinutým trubkovým výparníkem uzpůsobeným pro přímý ponor do nádoby s ochlazovanou kapalinou. Použití je vhodné i pro chlazení olejů a řezné emulze nebo pro výrobu ledové vody. Velmi snadná instalace typu „Plug & Play“, automatický chod podle termostatu. 

WDE-S1K kompaktní JDK chiller (do 43kW) s deskovým výparníkem skříňového provedení se zabudovanou akumulační nádobou a čerpadlem. Jednotka je vhodná pro umístění uvnitř i vně budovy. Ideální jako náhrada průtočného chlazení pitnou nebo užitkovou vodou. Snadná instalace, uvedení do provozu nevyžaduje chladírenského mechanika.

WDE, WTE JDK chillery velkých výkonů (až 800kW) v provedení se zabudovaným nebo odděleným kondenzátorem. Zákaznické aplikace pro teploty vychlazované kapaliny až -30°C. PLC řídicí systém s diagnostikou a dálkovým monitorováním přes Internet. Odborná instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu odbornými pracovníky JDK.

Tipy pro Vás  Tip
  • Neplaťte zbytečně - předpisy o ochraně vod sledují kvalitu a nezávadnost vypouštěné vody. Uzavřený systém chlazené vody značně zjednodušuje plnění tohoto požadavku!
  • Zdarma získejte teplo pro vytápění svých výrobních prostor. Vhodným umístěním kompakního chladiče vody typu WDE-S1K u vnitřní stěny budovy lze zajistit zimní vytápění. Při letním provozu je teplý vzduch klapkou odveden mimo budovu.
Rozsah dodávky

Chladiče vody typu WHE a WDE-S1K jsou dodávány s náplní chladiva, vyzkoušené a seřízené ve výrobním závodě. Pro jednotky řady WDE, WTE s odděleným kondenzátorem provádíme odbornou instalaci, motáž okruhu, plnění chladivem a uvedení do provozu u zákazníka včetně zaškolení. Všechny typy jednotek jsou vybaveny ochranou proti zamrznutí chlazené kapaliny.

Volitelné příslušenství
  • Zabudovaná akumulační nádrž (otevřená nebo tlaková)
  • Signalizace nedostatku kapaliny v nádrži (pro otevřený systém)
  • Automatické dopouštění vody do nádrže (pouze pro otevřený systém)
  • Zabudované čerpadlo + armatury
  • Expanzní nádoba (pouze pro tlakový systém)
  • Vzdálená signalizace poruchových stavů
  • Vzdálené monitorování
  • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Jednotky typu WHE jsou vybaveny el. síťovou vidlicí a jejich uvedení do provozu nevyžaduje odborně kvalifikovaný personál. Kompaktní jednotky WDE-S1K jsou naplněny chladivem a testovány ve výrobním závodě. Před spuštěním je nutné provést napojení na rozvod chlazené vody a odborné připojení el. napájení kabelem do rozvaděče jednotky. Instalaci el. zapojení jednotek WDE, WTE s odděleným kondenzátorem musí vždy provádět odborně vyškolený pracovník s příslušnou kvalifikací.

Výběr jednotky

Rozhodujícími paramentry pro výběr vhodné jednotky jsou teplota a druh ochlazené kapaliny a potřebný chladicí výkon. Pro výběr a dimenzování správného čerpadla je nutné znát tlakovou ztrátu spotřebiče při jmenovitém průtoku. Vhodným pomocníkem pro výběr typu a provedení JDK chladičů kapalin vám mohou být následující dokumenty.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
WDE-S1K Řada kompaktních chladičů kapalin (CT120, 1788kB)
Průtokové chlazení kapalin řada WDC (CT125, 1853kB)
Chlazení kapalin řada WTE (PR110, 213kB)
Chlazení kapalin WHE (PR130, 149kB)
Typické zapojení JDK chladičů kapalin (AP110X, 413kB)
Zadání parametrů pro chlazení kapalin (AP110, 207kB)