Jednotky VARIABLE

Investičně a provozně úsporné řešení pro aplikace s kolísavou potřebou chladu až do výkonu 90 kW a rozsahem vypařovacích teplot +15...-40°C.

Chladicí jednotky s regulací výkonu výrobkové řady VARIABLE najdou využití jako zdroj chladu pro komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace či chlazení výrobních a technologických prostor.

Provedení výrobku

Jednoduché konstrukční řešení paralelních jednotek THE, TME, TLE respektive PHE, PME, PLE vychází z rozmístění hlavních komponent na ocelové základně. Kompresory, obvykle stejného výkonu, jsou propojeny paraleně včetně olejové náplně. Regulace chodu kompresorů je řízena podle sacího tlaku. Základní provedení jednotky bez krytování je určeno pouze pro aplikaci do strojovny. Pro venkovní použití je nutné objednat jednotku s krytem.

Tipes for you  Tip
 • Řešení chladíren a mrazíren je velmi jednoduché s použitím rozvaděčů CPC.
 • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro kondenzační jednotky, viz také Rekuperace.
 • Úspory 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s JDK jednotkami JLE-ZF-EVI při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
 • Regulace chladicího výkonu jednotky nebyla nikdy tak snadná jako s technologií Digital ScrollTM! Regulace výkonu paralelních jednotek je možná v rozsahu 5…100% výkonu. Přizpůsobením skutečné potřebě chladu se dosahuje významné úspory spotřeby elektrické energie. Vhodnou oblastí použití jsou VZT aplikace s přímým odparem a komerční chlazení. JDK nabízí řadu kondenzačních jednotek JHE-ZRD, THE-ZRD, JME-ZBD, TME-ZBD, JLE-ZFD-EVI.
Rozsah dodávky

Standardní vybavení jednotky obsahuje kompresory, vzduchem chlazený kondenzátor včetně ventilátoru/ů, sběrač chladiva, propojovací Cu potrubí, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu, zabudovaný el. rozvaděč včetně regulátoru a propojení. Typy PHE, PME, PLE jsou v provedení s odděleným kondenzátorem. Jednotka je po zkoušce těsnosti naplněna přetlakem inertního plynu.

Volitelné příslušenství
 • Vyhřívání oleje kompresoru
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Řízení otáček ventilátoru
 • Výměník pro využití odpadního tepla - výroba teplé užitkové vody (TUV)
 • Krytování pro venkovní použití
 • Oddělený elektrický silový a řídicí rozvaděč (standardně je zabudovaný)
 • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci je nutné dbát na správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje. Nezapomínejte na kvalitní izolaci sacího potrubí – zlepší se ekonomika provozu a životnost zařízení. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány provozní zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK paralelních kondenzačních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
JDK jednotky s regulací výkonu - řada VARIABLE (CT030, 3141kB)
Paralelní kondenzační jednotky TME-ZBD (PR031, 435kB)