Vývoj a konstrukce

Při návrhu a realizaci řešení chladicích technologií využívá JDK vlastní silné zázemí aplikační a vývojové konstrukce.

Jsme zaměřeni na opakovanou i zakázkovou výrobu. Pro zákazníka jsme zárukou kvalitního konstrukčního řešení s využitím moderních technologíi. Samozřejmě nabízíme i dlouhodobou technickou podporou.

Chladicí okruhy

Výpočty a návrh chladicích okruhů pro Vás provádí odborně kvalifikovaní a zkušení pracovníci. Při návrhu využíváme firemní JDK cenné znalosti a výpočtové nebo výběrové programy předních výrobců a dodavatelů chladicích komponent. Připravíme pro Vás individuální řešení podle Vašich požadavků.

3D modelování

Nespornou výhodou 3D prostorového modelování je možnost vytvoření dokonalé virtuální představy o budoucím výrobku a možnost optimálního uspořádání jeho komponent.

3D model se stává virtuálním prototypem. Usnadňuje vzájemnou komunikaci se zákazníkem. Lze tak uspořit nemalé finanční prostředky provedením změn ještě ve fázi návrhu a vývoje.

CAD Konstrukce

Elektro

Součástí dodávky JDK chladicí technologie je i elektro výbava. O kvalifikovaný návrh a zdokumentování vhodného napájecího a řídícího rozvaděče se stará tým konstruktérů elektro. 

Testování

JDK zkušebna nám umožňuje provádět funkční a životnostní testy pro nové standardní výrobky a vybrané komponenty před jejich uvedením na trh. Podle přání zákazníků jsme připraveni provádět přejímací testy chladicí technologie před odesláním k zákazníkovi. 

Spokojený zákazník

Zákazníci společnosti JDK mají k dispozici 3D vizualizaci navrženého provedení chladicí technologie. Před zahájením výroby je zákazník vyzván k připomínkám a odsouhlasení finálního provedení (viz obrázky modelů aplikací, které byly úspěšně realizovány).

Optimalizace jednotek

3D CAD systém je pro JDK silným nástrojem nejen pro návrh mechanického uspořádání, ale díky možnosti použít pevnostní analýzu se daří také výrazně snižovat hmotnost jednotek. Další velkou výhodou je schopnost kreslení potrubí v prostoru. Prostorový návrh potrubních tras pomáhá k lepšímu uspořádání komponent a zmenšení celkových rozměrů.

Doporučené dokumenty
Některé termíny a zkratky z chlazení (AR002, 121kB)
Stupnice úrovně hluků kolem nás (AR003, 175kB)
Dimenzování potrubí chladicího systému (AR004, 195kB)