Chlazení kapalinami

Cesta jak zajistit spolehlivý chod procesů nebo strojů vede často k nutnosti použít chlazení s cirkulující kapalinou…

 

Chlazení kapalinami, někdy také nazývané jako nepřímé chlazení, jsou velmi časté aplikace v dodávkách JDK.

Umíme ve spolupráci se zákazníkem navrhnout a vyrobit i speciální aplikace pro chlazení kapalin až do -60°C.

Jak zařízení pracuje?

Chladicí jednotka pracuje s přímým odparem ekologického chladiva v hermeticky uzavřeném chladivovém okruhu. Teplo je odebíráno cirkulující ochlazované kapalině při průchodu výparníkem. Provoz je plně automatický, řízen termostatem obvykle podle výstupní teploty ochlazené kapaliny.

Stabilita systému

Pro zajištění stability teploty a rovnoměrného chodu jednotky se doporučuje pracovat s určitým minimálním objemem cirkulující ochlazované kapaliny nebo okruh vybavit dostatečně dimenzovanou akumulační nádobou.

Moderní technologie regulace výkonu kompresorů však umožňují realizovat hydraulický okruh s minimálním objemem vychlazované cirkulující kapaliny. 

Jak správně specifikovat zadání pro chlazení kapalin?

Je důležité si ujasnit všechny výkonové i provozní požadavky na chlazení kapalinou. Neúplným zadáním může být ohrožena výsledná kvalita celkového řešení.

Základními parametry jsou:

 • Teplota ochlazené kapaliny
 • Teplotní spád (očekávaný ohřev kapaliny po průchodu spotřebičem chladu)
 • Chladicí výkon nebo průtok kapaliny
 • Další parametry viz zde

Kde JDK jednotky pro chlazení kapalin pracují
 1. Potravinářský průmysl - mlékárny, pivovary, pekárny, výroba cukrovinek, výroba čokolády, výroba nápojů, vinařství, palírny, pračky zeleniny, zpracování masa a ryb, sycení nápojů oxidem uhličitým
 2. Plastikářský průmysl – vstřikovací formy, lisy, extrudované profily, tepelné tvarování, výroba kabelů
 3. Chemie a farmacie - chemická a farmaceutická výroba, petrochemie, chlazení opláštěných nádob, výroba barev a rozpouštědel, laboratoře, zdravotnictví
 4. Klimatizace – výrobních prostor, přesná klimatizace, klimatizace budov, prodejní, kancelářské a obytné prostory
 5. Strojírenství – chlazení řezných kapalin, chlazení kalicích lázní, svařování, bodové svařování, broušení, obrábění, řezání, chlazení hydraulických jednotek, elektrické vyjiskřování, chlazení generátorů a měničů
 6. Věda a výzkum – laboratoře, testovací zařízení, zkušební boxy, nízkoteplotní zkušebny, teplotní komory
 7. Papír a tiskárny – chlazení tiskařských strojů, výroba papíru, kartonu a plastové folie
 8. Zimní stadiony - mobilní kluziště
 9. Stavebnictví – vymražování zeminy
 10. Jiné – kondenzace par rozpouštědel, chlazení vývěvy, chlazení kompresoru, textilní výroba, rekondenzace CO2 a chlazení tekutého CO2.