Komponenty chladicího okruhu

Kompresorový chladicí okruh pracuje s chladivem v hermeticky uzavřeném okruhu. Při návrhu JDK chladicích okruhů používáme pouze osvědčené a kvalitní komponenty odsouhlasených dodavatelů.

Při výběru komponent okruhů preferujeme nové technologie umožňující získat náskok před konkurencí.

Chladicí okruh

Chladicí okruh v základním provedení se skládá z chladivového kompresoru, kondenzátoru, výparníku, regulačních a jisticích prvků (viz automatika). komponenty jsou propojeny potrubím a naplněny vhodným chladivem. Chladivo je v hermeticky uzavřeném okruhu pod tlakem. Spolu s chladivem obíhá v okruhu vždy olej, který je nezbytný pro mazání třecích ploch kompresoru.

Chladicí okruh

Kompresor – nasává a stlačuje odpařené chladivo z výparníku

Kondenzátor – ochlazuje a zkapalňuje stlačené páry chladiva
Expanzní ventil – reguluje přehřátí chladiva na výstupu z výparníku 
Výparník – odebírá teplo z chlazeného prostoru (tzv. přímý odpar = přímé chlazení)
Automatika – soubor regulačních a jisticích přístrojů zajišťující spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz chladicího zařízení

Spodní obrázek představuje p-h diagram chladicího okruhu. Proces začíná nasátím vypařeného chladiva v bodě (1). Kompresor stlačuje a kompresním teplem zahřívá páry do bodu (2). Přehřáté páry vstupují do kondenzátoru. Postupující páry se ochlazují a kondenzují na kapalinu při kondenzační teplotě Tc. V závěru kondenzace dochází k podchlazení kapalného chladiva (3). Pro spolehlivou činnost chladicího okruhu je důležité získat dostatečné podchlazení.

p-h diagram

Tlak kapalného chladiva je po průchodu škrticím orgánem prudce snížen (4). Dochází k varu a prudkému vypařování chladiva při teplotě TE. Výparné teplo je přiváděno přes teplosměnnou plochu výparníku z chlazeného prostoru. Expanzní ventil zajišťuje nezbytné přehřátí par chladiva v bodě (1). Kompresor totiž nesmí nasávat páry s podílem kapaliny, mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.