Kompaktní jednotky

Kompaktní jednotky splňují náročné požadavky na hlučnost a moderní design. Slouží jako kondenzační jednotky pro komerční i průmyslové chlazení a VZT jednotky.

Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je málo volného prostoru.

Provedení výrobku

Úplné krytování jednotky poskytuje dokonalou ochranu před deštěm. Nenápadný externí vzhled jednotky umožňuje její použití i v případě zvýšených estetických nároků. Konstrukční uspořádání dovoluje optimální využití plochy kondenzátoru bez zbytečných překážek v cestě proudění vzduchu. Chladicí okruh je maximálně hermetizován. Je integrován el. rozvaděč s propojením komponent v jednotce.

Tipy pro Vás  Tip
 • Pro snadné řízení celé chladicí technologie nabízíme k silovému rozvaděči, který je součástí kompaktní jednotky, doplnit řídící rozvaděč CPC pro řízení výparníků od teploty v chlazeném prostoru viz zde. Rozvaděč CPC poté řídí i kompaktní jednotku pomocí signálu On/OFF.
 • Úspora náplně chladiva: s kompaktními jednotkami JDK dosáhnete úspory náplně chladiva díky velmi malým objemům kondenzátorů a malým sběračům chladiva s odpovídajícím připojením.
 • Nízkou hlučnost kompaktního provedení jednotky je možné dále snížit vybavením kompresoru protihlukovým kabátcem.
 • Je možné zvolit i nestandardní barevné provedení krytování jednotky podle stupnice odstínů RAL.
Rozsah dodávky

Jednotka již v základním vybavení obsahuje ohřev oleje kompresoru a plynulou regulaci otáček ventilátoru. Chladicí okruh je osazen HP/LP ochrannými presostaty. Elektrická výbava zahrnuje silový elektro rozvaděč. Jednotka je vybavena snadno přístupným hlavním vypínačem el. napájení.

Volitelné příslušenství
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Solenoid ventil na kapalinovém potrubí
 • Ochranné relé hlídání sledu fází
 • Ochrana proti častému cyklování jednotky (časové relé)
 • Řízení od sacího tlaku + časové relé
 • LP/HP manometry
 • Kit rekuperace
 • Stavitelné opěrné patky
 • Ventil nástřiku kapaliny LIV (pro kompresory ZF pro mrazicí aplikace)
 • Kulové ventily na sání a kapalině
 • Pružná spojka na výtlaku
 • Rotalock ventily na kompresoru (jednotky CH, ostatní jednotky mají rotalock ventily ve standardu)
 • Akustický kabátec na kompresoru
 • Barevné provedení krytování podle odstínů RAL
Instalace a provoz

Umístění jednotky musí zajistit volné proudění vzduchu přes kondenzátor a přístup pro servis a údržbu. Správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje zajišťuje bezporuchový chod. Kvalitní izolace sacího potrubí zlepší ekonomiku provozu. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány zkoušky chladicího okruhu dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný chladicí výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK kompaktních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Kompaktní kondenzační jednotky C - katalog (CT003, 931kB)
Dvoukompresorové kompaktní kondenzační jednotky (PR004, 525kB)
Kondenzační jednotky pro vzduchotechnické aplikace (PR003.2, 1483kB)