Řízení technologií

Na počátku byl jednoduchý chladicí okruh s jedním kompresorem. Mechanický termostat s pevně nastavenou diferencí ovládal chod kompresoru…..

Dnešní požadavky na spolehlivé, hospodárné a bezpečné řízení chladicí technologie však vyžadují komplexní znalost funkce chladicího okruhu a potřeb zákazníků.

Znalosti

Jako výrobci známe dobře vlastnosti použitých komponent a umíme optimalizovat jejich řízení. Vždy preferujeme úplnou dodávku funkčního řešení technologie chlazení před dodávkou pouhých komponent.

Začleněním jednoduché chladicí techologie do funkčního celku vzniká úkol pro konstruktéry chlazení, elektro, programátory a odborníky měření a regulace (MaR). Požaduje se funkčnost, bezpečnost a hospodárnost chodu chladicího zařízení. Pro ovládané komponenty umíme určit optimální parametry podle aplikace.

Kde se JDK řízení uplatňuje?

 

Chlazené prostory s centrálním zdrojem chladu

 • Chladicí boxy, prodejní vitriny obchodů a supermarketů
 • Logistická centra, výrobny potravin, technologické prostory
 • Potravinářské obchody, masny, hotely

S chladicí technologií JDK dodáváme napájecí a řídicí elektrické rozvaděče řady RKJ. Zabudovaný regulátor umožňuje řízení výkonu centrálního zdroje chladu. Pro jednotlivé chlazené boxy jsou ideálním řešením rozvaděče typu CPC se zabudovaným elektronickým regulátorem teploty. Pro regulaci teploty a provozu distribučních chlazených vitrin jsou připraveny rozvaděče typu CPF. Více o tomto typu rozvaděčů viz „Zákaznická místa“.

Chlazení kapalinami

 • Chlazení vody a kapalin pro technologické účely (výroba plastů, strojírenství chemie, klimatizace budov, chlazení tekutého CO2)
 • Chlazení mobilních ledových ploch a zimních stadionů
 • Výroba ledové vody a chlazení pro pivovary
 • Chlazení pro mlékárny

 

Ostatní a speciální aplikace

 • Přímý odpar pro VZT soustavy s řízením chladicího výkonu
 • Průmyslová tepelná čerpadla
 • Přesná klimatizace vzduchu s řízením teploty a vlhkosti
 • Kondenzace těkavých látek, vysoušecí jednotky
 • Zkušební technologie, testovací teplotní komory a boxy
 • Jednotky pro zmrazování zeminy

Jednotky dodáváme se zabudovaným napájecím a řídicím elektrickým rozvaděčem. Použitý regulátor s nastavenými parametry, nebo programovatelný PLC řídicí systém se stará o bezproblémový chod zařízení.

Monitorování a vizualizace

 • Sledování a záznam teplot v monitorovaných prostorech, vizualizace
 • Vzdálený dohled nad chodem chladicí technologie, zasílání alarmových zpráv
 • Vzdálené přenastavení parametrů regulace
 • Diagnostika a vzdálený on-line servis napojených zařízení

 

Detaily komplexního řešení je nutné konzultovat již při technickém zadávání.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Řízení a monitorování (PR100, 197kB)