Rekuperace

Odebrané teplo z chladicího prostoru bývá bez užitku rozptýleno do okolí. Jednoduchým způsobem lze ale část tepla získat zpět k dalšímu využití.

JDK nabízí ke svým jednotkám a aplikacím vhodné příslušenství pro získání části kondenzačního tepla k ohřevu teplé užitkové vody (TUV).

Jak získat teplo

Do chladicího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru se zařadí vhodně dimenzovaný výměník - rekuperátor. Procházející přehřáté páry chladiva předávají své teplo ohřívané vodě. Nedochází ke kondenzaci ale odebrané teplo je pouze z přehřátých par. Takto nastavený proces umožňuje ohřát vodu na teplotu vyšší než je kondenzační teplota (+45°C).

Rekuperace tepla

Kolik tepla lze získat?

Množství rekuperovaného tepla, které lze tímto způsobem získat vztažené k chladicímu výkonu je:

  • Pro chladírny cca 20 až 25%
  • Pro mrazírny až 50%

 

Teplota ohřáté užitkové vody (TUV) bude vyšší u mrazírenských aplikací kde teplota přehřátých par na výtlaku kompresoru dosahuje vysokých hodnot. Obvyklá konečná teplota ohřáté TUV vody se pohybuje od +50°C do +65°C. Pro další podrobnosti viz přiložený dokument zde.