ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě znaméná, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Před uvedením výrobku na trh musí být vydána písemná forma ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE.

Pokud jste v seznamu dole nenašli potřebný dokument, prosím kontaktujte nás.

Doporučené dokumenty
ES deklarace - kondenzační jednotky řady J, C (ES-01, 115kB)
ES deklarace - kompresorové jednotky řady K (ES-02, 115kB)
ES deklarace - paralelní jednotky řady P, T (ES-03, 115kB)
ES deklarace - sdružené jednotky (ES-04, 115kB)
ES deklarace - elektrické rozvaděče RKJ (ES-05, 116kB)
ES deklarace - chladiče kapalin řady W (ES-06, 115kB)
ES deklarace - oddělené kondenzátory KNO (ES-07, 115kB)
ES deklarace - řídicí rozvaděče CP (ES-08, 115kB)