Jednotky VARIABLE

Investičně a provozně úsporné řešení pro aplikace s více odběrnými místy nebo proměnnou potřebou chladu až do chladicího výkonu 90 kW v rozsahu vypařovacích teplot +15...-40°C.

Chladicí jednotky s regulací výkonu výrobkové řady VARIABLE najdou využití jako zdroj chladu pro komerční chlazení, malé prodejny potravin, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace či chlazení výrobních a technologických prostor.

Provedení výrobku

Jednoduché konstrukční řešení jednotek VARIABLE vychází z rozmístění hlavních komponent na ocelové základně. Jednotky jsou vyráběny s dvěma variantami osazení kompresorů: jeden kompresor Digital Scroll nebo jeden Digital Scroll a jeden Scroll. U dvoukompresorových VARIABLE jednotek jsou kompresory propojeny paralelně včetně olejové náplně. Jednotky jsou buď se vzduchem chlazeným kondenzátorem nebo bez kondenzátoru. Regulace chodu kompresorů je řízena podle sacího tlaku. Základní provedení jednotky bez krytování je určeno pouze pro aplikaci do strojovny. Pro venkovní použití je nutné objednat jednotku s krytem.

Tipy pro Vás  Tip
 • Pro elektro řízení celé chladicí technologie nabízíme k standardnímu rozvaděči VARIABLE jednotky také řadu rozvaděčů CPC pro řízení jednotlivých výparníků od teploty v chlazeném prostoru.
 • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro kondenzační jednotky, viz také Rekuperace.
 • Úspory až 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s JDK jednotkami se scroll kompresory s ekonomizérem při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
 • Regulace chladicího výkonu jednotky nebyla nikdy tak snadná jako s technologií Digital ScrollTM! Regulace výkonu jednokompresorových jednotek je plynulá v rozsahu 10…100% chladicího výkonu a regulace dvoukompresorových jednotek je plynulá v rozsahu 5…100%. Přizpůsobením skutečné potřebě chladu se dosahuje významné úspory spotřeby elektrické energie. Vhodnou oblastí použití jsou např. VZT aplikace s přímým odparem nebo komerční chlazení s více místy spotřeby chladu.
Rozsah dodávky

Jednotky VARIABLE obsahují jeden nebo dva kompresory, mají vhodně dimenzovaný sběrač chladiva, propojovací Cu potrubí, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu, zabudovaný el. rozvaděč včetně elektronického regulátoru a el zapojení. Typy K a P jsou v provedení s odděleným kondenzátorem, J a T jsou se vzduchem chlazeným kondenzátorem s plynule řízenými axiálními ventilátory. Jednotka je po tlakové a vakuové zkoušce naplněna přetlakem inertního plynu (suchého dusíku cca 1,5-2bary).

Volitelné příslušenství
 • Vyhřívání oleje kompresoru
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Odlučovač oleje na výtlaku s vracením do kompresoru
 • Sací filtr
 • Kulový ventil na kapalině a/nebo na sání
 • Pružná spojka na výtlaku a/nebo na sání
 • Akustický kabátec na kompresoru
 • Výměník pro využití odpadního tepla – výroba teplé užitkové vody (TUV)
 • Krytování pro venkovní použití
 • Bez elektro rozvaděče s regulátorem (standardně je zabudovaný)
 • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci je nutné dbát na správné provedení a dimenzování potrubí chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje. Nezapomínejte na kvalitní izolaci sacího potrubí – zlepší se ekonomika provozu a životnost zařízení. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány tlaková a vakuová zkouška chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou požadovaný výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK VARIABLE jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
VARIABLE - jednotky s regulací výkonu s kompresory typu scroll (CT030, 3141kB)