Kondenzační jednotky

Osvědčeným výrobkem v chladicí technice jsou kondenzační jednotky s výkony od 1....90 kW a rozsahem vypařovacích teplot +15....-50°C.

 Kondenzační jednotky JDK najdou využití pro komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace či chlazení výrobních a technologických prostor.

Provedení výrobku

Jednoduché konstrukční řešení vychází z rozmístění hlavních komponent na ocelové nalakované základně. Základní provedení jednotky bez krytování je určeno pouze pro aplikaci do strojovny nebo pod přístřešek. Pro venkovní použití je nutné objednat jednotku s krytem.

Tipy pro Vás  Tip
 • Řešení chladíren a mrazíren je velmi jednoduché. Provede se potrubní propojení kondenzační jednotky s vhodně vytipovaným výparníkem a potřebnou automatikou. Pro jednoduché řízení chlazení nabízíme k volitelnému silovému rozvaděči kondenzační jednotky také řadu rozvaděčů CPC, pro řízení výparníků od teploty v chlazeném prostoru.
 • Zdarma získejte odpadní kondenzační teplo pro ohřev užitkové vody. JDK nabízí vhodné příslušenství pro kondenzační jednotky. Viz také Rekuperace.
 • Úspory až 30% spotřeby elektrické energie ve srovnání se standardní jednotkou lze dosáhnout s JDK jednotkami JLE-ZF-EVI při aplikaci pro mrazírenský provoz. Porovnání parametrů kompresorů Scroll ZF-EVI viz zde.
 • Regulace chladicího výkonu jednotky nebyla nikdy tak snadná jako s technologií Digital ScrollTM! Regulace je možná v rozsahu 10…100% výkonu. Přizpůsobením skutečné potřebě chladu se dosahuje významné úspory spotřeby elektrické energie. Vhodnou oblastí použití jsou VZT aplikace s přímým odparem a komerční chlazení např. menších prodejen potravin. JDK nabízí řadu jednotek VARIABLE – jednotky s regulací výkonu s kompresory typu scroll.
Rozsah dodávky

Standardní vybavení kondenzační jednotky obsahuje kompresor, vzduchem chlazený kondenzátor včetně ventilátoru/ů, sběrač chladiva, propojovací Cu potrubí, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu a rozvodnou skříňku elektro včetně propojení. Jednotka je po zkoušce těsnosti naplněna přetlakem inertního plynu.

Volitelné příslušenství
 • Vyhřívání oleje kompresoru
 • Zabudovaný filtrdehydrátor a průhledítko
 • Řízení otáček ventilátoru
 • Výměník pro využití odpadního tepla - výroba teplé užitkové vody (TUV)
 • Krytování pro venkovní použití
 • Zabudovaný elektrický silový rozvaděč
 • Protihlukový kryt kompresoru
 • Speciální řešení dle požadavků zákazníka
Instalace a provoz

Při instalaci je nutné dbát na správné provedení chladivového okruhu s ohledem na spolehlivé vracení oleje. Nezapomínejte na kvalitní izolaci sacího potrubí – zlepší se ekonomika provozu a životnost zařízení. Před uvedením do provozu musí být provedeny a zdokumentovány zkoušky chladicího zařízení dle ČSN EN 378-2. Odbornou instalaci a servis Vám rádi zajistíme.

Výběr jednotky

Základními parametry pro správný výběr jsou: požadovaný chladicí výkon, odpařovací teplota a teplota okolí. Odpařovací teplota bývá obvykle o (5) 7 až 10K nižší než uvažovaná teplota v chlazeném prostoru – hodnota závisí na aplikaci a typu výparníku. Vhodným pomocníkem pro výběr správného typu a provedení JDK kondenzačních jednotek vám mohou být následující dokumenty. Při výběru Vám rádi poradíme.

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
KCHJ a KJ, rozsah MT & HT - hermetické (CT001, 5062kB)
KCHJ a KJ, rozsah LT (ZF, ZF-EVI mrazírny) (CT005, 3070kB)
KCHJ & KJ s PH kompresory (CT006, 5819kB)
VARIABLE - jednotky s regulací výkonu s kompresory typu scroll (CT030, 3141kB)