Certifikáty


Ve společnosti JDK spol. s r.o. je zaveden a používán certifikovaný systém řízení kvality ISO 9001 již od roku 2001.

Základní pravidla budování kvality v JDK
  1. Orientace na zákazníka a plnění očekávání zákazníků
  2. Neustálé zlepšování výrobků, procesů a služeb
  3. Informace musí být dostupné, jasné, úplné, přesné, včasné a působivé
  4. Motivovaní a vzdělaní zaměstnanci jsou klíčoví pro úspěch firmy
  5. Dodavatelé jsou našimi partnery, jsou vybíráni a hodnoceni
Rozsah certifikace

Návrh, výroba, prodej, instalace a servis chladicích zařízení včetně řídících a monitorovacích systémů.

Certifikáty ke stažení:
ISO 9001:2016 CZ ISO 9001:2016 EN ISO 9001:2016 RUS