Chladírny, mrazírny

Nabízíme stavebnici osvědčených komponent chladicího okruhu chladíren a mrazíren pro teploty od +10 do -30°C...

Chladicí a mrazicí technologie se od sebe liší zejména typem výparníku, použitými kompresory, izolačními materiály stěn boxu a jejich tloušťkou.

Výparníky pro mrazírnu musí být vybaveny elektrickým nebo jiným druhem aktivního odtávání.

Co nabízíme?

Dodávku chladicí technologie pro Váš chlazený prostor. Dodávka zahrnuje:

 • Kondenzační chladicí jednotku
 • Řídicí a napájecí elektrický rozvaděč
 • Výparník(y) pro chladicí/mrazicí boxy
 • Potřebné komponenty chladicího okruhu
 • Volitelně systémy monitorování a vzdáleného řízení
 • Montáž a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
 • Záruční a pozáruční servis
 • Periodické kontroly chladicích zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynech (čl. 3, odst. 6) a zákona ČR č. 483/2008 Sb. o ochraně ovzduší

V případě požadavku jsme připraveni řešit technologii chlazení podle specifického požadavku zákazníka. Rádi Vám připravíme řešení dle Vašeho zadání.

Tipy pro Vás  Tip
 • Úspory při skladování zemědělských produktů lze dosáhnout volbou optimálních skladovacích podmínek. Doporučená skladovací teplota ovoce a zeleniny a lhůty některých produktů viz. zde.
 • Rychlý výběr JDK chladicí technologie pro chlazené prostory.
 • Řešení chladíren a mrazíren je velmi jednoduché s použitím rozvaděčů CPC.
 • Osvědčené JDK technologie pro chladírny a mrazírny tzv. Typové technologie.
Dokumenty ke stažení
Kondenzační jednotky JLE-EVI - prospekt (PR005, 164kB)
KCHJ a KJ, rozsah MT & HT - hermetické (CT001, 5062kB)
Vybrané reference
Rychlý výběr JDK kondenzačních jednotek (PD001, 213kB)
Kondenzační jednotky JHE, JME, JLE - prospekt (PR001, 1430kB)