Program Bilance

Simulační program Bilance pro výpočet tepelné zátěže chlazeného prostoru byl vyvinut firmou JDK původně pro interní potřeby.

Nyní je k dispozici pro naše zákazníky po vyžádání zdarma ke stažení.

Popis programu Bilance

Správné stanovení potřebného chladicího výkonu a teplot při skladování různého druhu zboží za daných provozních režimů vám usnadní tento software. 

Pro výpočet je třeba znát:

  • Rozměry chladicího boxu, druh a sílu izolace a teplotu okolí
  • Typ zboží - program nabízí 77 již předefinovaných druhů zboží a jejich skladovací teploty (lze zadat i vlastní druh)
  • Podmínky skladování (teplota, vlhkost), program použije dopručené předdefinované hodnoty nebo lze zadat vlastní. Pro dané zboží je v databázi programu k dispozici také bod mrznutí a doporučená délka skladování
  • Vstupní teplotu zboží
  • Druh provozu (dlouhodobé skladování nebo zchlazování či zmrazování v čase)
  • Příkon ventilátorů výparníku a příkon odtávání
  • Dobu a počet odtávání za 24hod
  • Další vnesené teplo od strojů, osvětlení, pracujících osob, atd…

 

Příklad zadávacího dialogu programu Bilance:

Bilance vstupy

Registrace

Pokud Vás tento program zaujal a máte zájem o jeho bezplatné používání, prosíme o zaslání žádosti zde. Na základě registrace Vám bude zaslán přístupový kód ke stažení.