Rozvaděče

Řídicí rozvaděč chladicí technologie slouží k distribuci elektrické energie, řízení chodu a regulaci chladicího okruhu.

Musí splňovat požadavky pro bezpečnost a spolehlivost dle patných norem pro elektrická zařízení.

Při návrhu rozvaděče pro chladicí technologie jsme připraveni akceptovat individuální přání zákazníka.

Provedení výrobku

Rozvaděč obsahuje silovou a ovládací část. Silová část má za úkol distribuovat el. energii k jednotlivým elektickým spotřebičům chladicího okruhu. Současně zajišťuje elektrickou bezpečnost těchto spotřebičů při poruše. Provozní stavy chladicího okruhu jsou sledovány a vyhodnocovány řídicím regulátorem.

Velikosti rozvaděčů závisí na velikosti a energetické náročnosti chladicího okruhu a na složitosti ovládacích a regulačních obvodů. Rozvaděče mohou mít zabudované jednotlivé regulátory zákaznických míst např. typu CPB-IWB. Umístění rozvaděče lze zvolit přímo na chladicí jednotce. Pak je propojení el. komponent jednotky provedeno již ve výrobě. Při odděleném umístění rozvaděče je potřeba provést propojení během instalace.

 Rozvaděče kondenzačních jednotek řídí jednotku na základě teploty v chlazeném porostoru a zároveň ovládají chod výparníku v chlazeném prostoru.

Rozvaděče paralelních a sdružených jednotek řídí jednotky na základě vypařovacího a kondezačního tlaku.

Řízení chodu výparníků je řešeno od teploty tzv. zákaznickými místy. Umístěna mohou být přimo ve skříni rozvaděče jednotky, nebo odděleně ve vlastní skříňce.

Rozvaděče chlazení kapalin ovládají chladicí jednotku na základě teploty chlazené kapaliny a zároveň mohou napájet oběhové čerpadlo chlazené kapaliny.

Výchozí elektrická revize

V případě potřeby naše společnost zajistí elektro revizi dodaného technologického uskupení za použití moderních měřících přístrojů s platnou kalibrací. Revize se může vztahovat na celek nebo na část zařízení a bude provedena dle oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení v rozsahu - Elektrická zařízení s napětím do 1000V, včetně hromosvodů v objektech třídy A.

Dokumenty ke stažení
Napájecí a řídicí elektrické rozvaděče řady RKJ-B (PR106, 2364kB)