Condenser

Výběrem vhodného kondenzátoru ovlivňujeme spolehlivost a hospodárnost provozu chladicího zařízení.

Ve spojení s vhodnou regulací výkonnosti kondenzátoru se lze přizpůsobit měnícím se podmínkám provozu.

Rádi Vám pomůžeme se správným výběrem pro vaši aplikaci a vybraný kondenzétor vám i dodáme.

Typy kondenzátorů

Podle použití se dělí kondenzátory na dva základní typy:

  • Vzduchem chlazený – velmi rozšířené univerzální použití
  • Kapalinou chlazený – chlazený vodou nebo nemrznoucí směsí

Při chlazení vzduchem obstarává proudění přes lamelovou plochu vhodný ventilátor.

Při chlazení kapalinou se využívá trubkových (kotlových či koaxiálních, sprchvých) nebo vysoce účinných deskových výměníků.

Jak správně vybírat?
  • Pro základní výběr kondenzátoru je nutné znát:
  • Požadovaný kondenzační výkon a použité chladivo
  • Teplotu chladicího media (okolní teplota vzduchu nebo teplota chladicí kapaliny)
  • Teplotní spád TD (K)

Další parametry ovlivňující výběr kondenzátoru bývají požadavky na hlučnost, příkon, rozměry, schopnost regulace výkonu, vzhled a cena.

Tipy pro Vás  Tip
  • KNO jsou JDK vzduchem chlazené kondenenzátory se zabudovanými ventilátory vhodné pro živnostenské chlazení. Výkony 1.5 až 100kW, R404A při TD=15K.
  • Pro průmyslové chladicí a mrazicí technologie velkých výkonů používáme osvědčené vzduchem chlazené kondenzátory výrobců Friga-Bohn, Güntner a jiné. Výkony až 1000kW. Detailní návrh lze provést v příslušném výběrovém programu který je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách výrobce.
  • Typové chladicí technologie JDK – stavebnice potřebných komponent pro různě velké chladírny a mrazírny.

Ceny vybraných vzduchem chlazených kondenzátorů viz JDK ceník zde.

Jak pracuje kondenzátor?

Úkolem kondenzátoru je ochlazovat a zkapalňovat kompresorem stlačené páry chladiva. Viz typické zapojení vzduchem chlazeného kondenzátoru dole. O proudění vzduchu se stará zabudovaný ventilátor.

Proces kondenzace

Přehřáté páry chladiva vstupují do kondenzátoru v bodě A. Dochází k rychlému zchlazení horkých par. Od místa A’ začíná kondenzace chladiva. Kondenzace probíhá za konstantní teploty Tc (kondenzační teplota) až do bodu X. V bodě X je veškeré chladivo v kapalném stavu. Postupující kapalina je dále ještě podchlazena a opouští kondenzátor v bodě P. Kondenzátor dodává podchlazené kapalné chladivo. Chladicí vzduch se průchodem přes výměník postupně ohřívá z teploty T1 na teplotu T2.

Ochlazování a kondenzace chladiva probíhá po celou dobu za konstantního tlaku (často se také používá termín kondenzační tlak resp. kondenzační teplota).

Důležitým pracovním parametrem kondenzátoru je vstupní teplotní spád TD (K). Je to rozdíl mezi vstupní teplotou chladicího media T1 (např. teplota okolního vzduchu) a kondenzační teplotou Tc. Hodnota se uvádí v Kelvinech (K). Pro vzduchem chlazené kondenzátory bývá typická hodnota TD=15K.

Dokumenty ke stažení
Air cooled condensers KNO series (PR039, 520kB)