Control Boxes

Řízení teploty a chodu výparníku v chladicím boxu nebo prodejní vitrině zajistí JDK el. rozvaděče tzv. „Zákaznická místa".

Zákaznická místa mají uplatnění u kondenzačních jednotek a jednotek s řízeným výkonem (sdružené jednotky, paralelní jednotky, jednotky s digitálním kompresorem…).

Použití

Zákaznická místa zajišťují elektrické napájení, jištění a regulaci chlazeného místa. Řídí ventilátor(y) výparníku, odtávání, elektromagnetický ventil, výhřev rámu dveří, apod. V případě že jsou vybaveny regulátorem s displejem umožňují zobrazení aktuální teploty a přístup do uživatelského nastavení regulátoru.

Umístění zákaznického místa lze zvolit buď ve společné skříni sdruženého rozvaděče zákaznických míst nebo v oddělené vlastní skříňce.

Provedení

Oddělené s napájením – tato zákaznická místa se umisťují v blízkosti chlazeného prostoru. Nevyžadují vlastní elektrický přívod, elektrické napájení typu CPB-PWB je ze sdruženého rozvaděče zákaznických míst. Propojení se sdruženým rozvaděčem je silovými i signálovými kabely. Ostatní propojení k elektrickým spotřebičům chlazeného místa jsou krátká.

Oddělené – tato zákaznická místa se umisťují v blízkosti chlazeného prostoru. Vyžadují vlastní elektrický přívod. Propojení s hlavním rozvaděčem jednotky stačí pouze signálovými kabely. Ostatní propojení k elektrickým spotřebičům chlazeného místa jsou krátká.

Ve sdruženém rozvaděči – zde je umístění zákaznických míst přímo ve skříni sdruženého rozvaděče. Je vhodné všude tam, kde vzdálenosti chlazených míst od rozvaděče jsou malé.

Nabízené typy

Oddělené:

CPC-xxx ……… pro chladicí boxy, plastová skříň, krytí IP43 nebo IP64

CPF-xxx  ……… pro distribuční chladicí nábytek, plechové chassis, krytí IP30

Centrální:

CPB-IWB-xxx … řízení a jištění chlazeného místa s regulátory Eliwell

CPB-EAB-xxx  … řízení a jištění chlazeného místa s regulátory Danfoss

Další výrobková dokumentace JDK viz zde.

Dokumenty ke stažení
Elektrické rozvaděče CPC-IDB pro chladicí boxy (PR103, 217kB)
Elektrické rozvaděče CPC-DI pro chladicí boxy (PR104, 1417kB)
Sestavy řízení chladicích boxů CPB-DI (PR105, 1430kB)