Refrigeration Components

Kompresorový chladicí okruh pracuje s chladivem v hermeticky uzavřeném okruhu. Při návrhu JDK chladicích okruhů používáme pouze osvědčené a kvalitní komponenty odsouhlasených dodavatelů.

Při výběru komponent okruhů preferujeme nové technologie umožňující získat náskok před konkurencí.

Chladicí okruh

Chladicí okruh v základním provedení se skládá z chladivového kompresoru, kondenzátoru, výparníku, regulačních a jisticích prvků (viz automatika). komponenty jsou propojeny potrubím a naplněny vhodným chladivem. Chladivo je v hermeticky uzavřeném okruhu pod tlakem. Spolu s chladivem obíhá v okruhu vždy olej, který je nezbytný pro mazání třecích ploch kompresoru.

Chladicí okruh

Compressor - sucks and compresses the evaporated refrigerant from the evaporator
Condenser - cools and liquefies compressed coolant vapors
Expansion Valve - regulates the overheating of the refrigerant at the evaporator outlet 
Evaporator - removes heat from the chilled area (so-called direct evaporation = direct cooling)
Safety and control – a set of control and safety devices to ensure reliable, cost-effective and safe operation of the cooling system

Spodní obrázek představuje p-h diagram chladicího okruhu. Proces začíná nasátím vypařeného chladiva v bodě (1). Kompresor stlačuje a kompresním teplem zahřívá páry do bodu (2). Přehřáté páry vstupují do kondenzátoru. Postupující páry se ochlazují a kondenzují na kapalinu při kondenzační teplotě Tc. V závěru kondenzace dochází k podchlazení kapalného chladiva (3). Pro spolehlivou činnost chladicího okruhu je důležité získat dostatečné podchlazení.

p-h diagram

Tlak kapalného chladiva je po průchodu škrticím orgánem prudce snížen (4). Dochází k varu a prudkému vypařování chladiva při teplotě TE. Výparné teplo je přiváděno přes teplosměnnou plochu výparníku z chlazeného prostoru. Expanzní ventil zajišťuje nezbytné přehřátí par chladiva v bodě (1). Kompresor totiž nesmí nasávat páry s podílem kapaliny, mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.